List of largest Mediawikis
threshold: good ≥ 100 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 0 | lines: 200 : 10 50 100 250 500 750 1000 2500 5000 436139 (max) | this view as csv ssv xml wiki
Type ( ) Name Good ( ) Total ( ) Edits ( ) Admins ( ) Users ( ) Active Users ( ) Images ( ) Stub Ratio ( ) Version ( ) Last checked ( ) HTTP ( ) ID
1 Wikipedia nqo.wikipedia716 1428 6205 0 1194 15 0 0.5014 1.36.0-wmf.9 2020-09-19 00:08:16200327
2 Wikipedia gcr.wikipedia1033 2525 15803 0 1031 8 0 0.4091 1.36.0-wmf.9 2020-09-19 00:07:22200330
3 Wikipedia awa.wikipedia2406 5288 23607 0 631 14 0 0.4550 1.36.0-wmf.9 2020-09-19 00:00:09200333
4 Wikipedia lld.wikipedia916 1438 12716 0 380 30 0 0.6370 1.36.0-wmf.9 2020-09-19 00:00:03200336
5 Wiktionary gom.wiktionary2227 2532 21194 0 315 6 0 0.8795 1.36.0-wmf.9 2020-09-19 02:06:26200441
6 Wikia ru.aires.wikia341 596 863 0 18848834 0 24 0.5721 2019-11-10 05:06:3130191070
7 Wikia it.mario.wikia4055 34716 155888 0 18654728 10 20683 0.1168 2019-02-04 01:03:4830191886
8 Wikia zombiefarm.answers.wikia194 334 469 0 13989555 0 3 0.5808 2018-03-16 00:02:4030293211
9 Wikia es.amalur.wikia539 1394 2909 0 15371546 1 389 0.3867 2019-02-02 23:47:1330194328
10 Wikia es.thedarkness.wikia118 448 713 0 18610481 1 161 0.2634 2019-02-03 22:05:3830194714
11 Wikia es.millenniumtrilogy.wikia110 549 868 0 18203388 0 165 0.2004 2019-02-03 05:21:3930195192
12 Wikia victoriousroleplaying.wikia834 64622 106705 0 18654728 1 19603 0.0129 2019-02-17 16:49:3530198978
13 Wikia edsheeran.wikia301 1917 4601 0 21221329 0 875 0.1570 2019-11-09 20:33:39301102735
14 Wikia latynka.wikia603 915 2323 0 18838242 0 13 0.6590 2019-11-10 01:23:48301103261
15 Wikia mjakmilosc.wikia389 1810 5049 0 18838242 3 606 0.2149 2020-06-10 23:56:27301105514
16 Wikia shadowera.wikia636 2022 4430 0 18838242 0 920 0.3145 2020-06-11 04:08:10301109287
17 Wikia ja.language.wikia123 278 580 0 16210377 0 6 0.4424 2018-10-28 11:42:51302114188
18 Wikia ironbrigade.wikia198 1040 2215 0 18838242 0 280 0.1904 2019-11-11 06:04:54301123896
19 Wikia es.tintin.wikia186 715 1652 0 18261887 0 262 0.2601 2019-02-06 16:10:35301125018
20 Wikia es.asterix.wikia114 498 1534 0 18838242 0 168 0.2289 2019-02-19 02:45:08301125109
21 Wikia magicka.wikia289 1090 2063 0 18826936 0 252 0.2651 2020-06-11 10:03:49301131084
22 Wikia yumekuimerry.wikia162 1070 3064 0 18826936 0 308 0.1514 2020-06-11 10:29:17301131887
23 Wikia charmedlegacy.wikia788 11286 16411 0 18858953 1 9395 0.0698 2020-07-14 14:23:33301134285
24 Wikia es.madmen.wikia379 647 1221 0 17681396 0 98 0.5858 2019-02-04 01:40:41301135641
25 Wikia ja.marveldatabase.wikia184 1279 3980 0 8754069 24 175 0.1439 2017-11-04 19:06:11301139323
26 Wikia youngkingdoms.wikia251 987 2081 0 18826936 0 195 0.2543 2019-02-19 09:04:34301141393
27 Wikia ja.pirates.wikia200 745 4293 0 16580738 2 40 0.2685 2019-02-06 13:49:43301141645
28 Wikia ja.dragonquest.wikia725 2237 7125 0 15691174 1 980 0.3241 2018-10-30 20:08:42301144453
29 Wikia homework.answers.wikia449 696 902 0 18826936 0 12 0.6451 2019-11-11 00:45:27302146387
30 Wikia nexus-one.answers.wikia249 608 971 0 18788995 0 17 0.4095 2019-11-09 21:18:11302148631
31 Wikia azusanity.wikia221 607 4897 0 18393358 1 29 0.3641 2019-02-17 20:29:29301156980
32 Wikia bloggerhacks.wikia226 548 2237 0 18838242 1 18 0.4124 2019-11-11 02:19:17301157219
33 Wikia moomin.wikia194 1741 6684 0 18848834 4 1113 0.1114 2019-11-11 13:12:09301157409
34 Wikia computersecurity.wikia158 770 1955 0 18800831 2 155 0.2052 2019-11-11 14:27:41301161212
35 Wikia es.cineastas.wikia105 449 1145 0 18766740 0 60 0.2339 2020-06-10 21:15:34301161341
36 Wikia tr.naruto.wikia103 542 1893 0 18091474 1 263 0.1900 2019-01-22 00:01:59301161779
37 Wikia ru.nintendo.wikia102 391 957 0 18538572 0 64 0.2609 2019-01-22 16:42:20301162215
38 Wikia adtest.wikia687 1014 2346 0 18766740 1 90 0.6775 2019-11-11 13:22:35301162436
39 Wikia clubpenguinfanon.wikia5652 48090 224673 0 18766740 4 8987 0.1175 2020-06-10 20:46:35301163341
40 Wikia tick.wikia164 746 1943 0 18826936 3 218 0.2198 2020-06-11 08:58:04301164099
41 Wikia ficcion.wikia158 529 2267 0 18766740 0 82 0.2987 2019-11-10 06:36:08301164447
42 Wikia es.iron-man.wikia178 912 2184 0 18766740 0 370 0.1952 2019-11-11 19:59:36301164769
43 Wikia it.simpsons.wikia353 2628 8712 0 18644600 -1 1076 0.1343 2019-02-03 16:44:58301165403
44 Wikia stanford.wikia228 583 5413 0 18755465 2 109 0.3911 2019-11-11 11:27:19301165886
45 Wikia zh.superstar.wikia153 219 8080 0 18755465 0 0 0.6986 2019-11-11 05:34:09301166014
46 Wikia rtl.wikia128 268 3976 0 18755465 0 49 0.4776 2019-11-10 04:19:21301166049
47 Wikia inteq.wikia174 215 3477 0 18755465 0 1 0.8093 2019-11-10 01:06:19301166632
48 Wikia gknowledge.wikia119 279 2479 0 18755465 1 6 0.4265 2020-06-11 03:22:23301166633
49 Wikia flink.wikia148 253 2516 0 18755465 0 31 0.5850 2019-11-10 03:44:12301166642
50 Wikia internet.wikia272 1034 5230 0 18838242 2 73 0.2631 2020-06-11 01:15:33301167054
51 Wikia superpower.wikia301 678 3786 0 18755465 1 149 0.4440 2019-02-19 10:54:28301167192
52 Wikia de.simpsons.wikia405 2311 12532 0 18654728 3 562 0.1752 2019-02-04 09:04:47301167193
53 Wikia diabetes.wikia188 832 5283 0 21168166 2 172 0.2260 2019-11-09 23:42:47301167280
54 Wikia yhteiso.wikia519 2749 8603 0 18848834 1 438 0.1888 2019-11-10 22:40:29301167466
55 Wikia www.dancedancerevolution.wikia111 2270 3703 0 15576663 1 1793 0.0489 2018-11-07 04:43:03301168375
56 Wikia sorceleur.wikia3080 5552 31150 0 15604901 4 478 0.5548 2018-10-12 07:14:15301168412
57 Wikia pl.mario.wikia149 708 2485 0 18644600 4 169 0.2105 2019-02-02 23:52:54301169332
58 Wikia pathfinder.wikia3974 11563 48820 0 18551005 4 1166 0.3437 2019-02-02 21:15:04301169895
59 Wikia lotf.wikia107 885 2139 0 18766740 1 156 0.1209 2019-11-11 14:41:14301171038
60 Wikia fridaynightlights.wikia198 1301 3807 0 15509847 0 372 0.1522 2018-10-29 19:52:15301171583
61 Wikia smwtest.wikia109 538 1283 0 18777843 0 12 0.2026 2019-11-11 02:08:13301172689
62 Wikia onthebuses.wikia118 518 1464 0 18777843 2 53 0.2278 2019-11-11 19:56:48301173336
63 Wikia dota.wikia512 6113 16244 0 18321549 4 1558 0.0838 2019-02-03 12:09:22301174310
64 Wikia madagascarfanon.wikia135 372 447 0 18800831 0 7 0.3629 2019-02-19 02:40:39301178054
65 Wikia es.pintores.wikia129 424 771 0 18800831 0 70 0.3042 2020-08-01 03:19:22302178422
66 Wikia de.alf.wikia191 539 1015 0 18826936 0 144 0.3544 2019-02-19 08:00:28301178630
67 Wikia es.historiadores.wikia141 393 723 0 18800831 0 42 0.3588 2020-07-31 19:49:45302178695
68 Wikia es.filosofos.wikia150 477 937 0 18800831 0 72 0.3145 2019-11-10 04:22:36301178862
69 Wikia christian-music.wikia148 382 455 0 18800831 0 8 0.3874 2019-11-10 01:59:14301179123
70 Wikia ja.saintseiya.wikia124 999 2832 0 17595129 1 443 0.1241 2019-02-06 23:42:16301183947
71 Wikia habbo.answers.wikia2023 6297 8018 0 18800831 0 14 0.3213 2020-06-11 09:24:30301184338
72 Wikia es.smashbros.wikia2178 77813 221841 0 18621400 -1 21618 0.0280 2019-02-02 18:13:44301184794
73 Wikia ppgfanon.wikia464 1283 4455 0 18836711 -1 434 0.3617 2019-11-11 14:08:39301186917
74 Wikia spongebobschwammkopf.fragen.wikia3745 7423 8841 0 18814407 0 4 0.5045 2020-06-11 09:52:41302188530
75 Wikia pl.kangurekkao.wikia139 629 2118 0 18814407 0 169 0.2210 2019-11-10 05:55:01301189220
76 Wikia hotwheels.answers.wikia1645 1811 2533 0 14104670 0 3 0.9083 2018-03-29 11:44:23302190589
77 Wikia mirandacosgrove.answers.wikia123 270 331 0 18826936 0 3 0.4556 2019-11-10 00:06:05302191508
78 Wikia gardening.answers.wikia3787 3996 8133 0 18836711 -1 3 0.9477 2019-02-08 07:10:54200192467
79 Wikia es.actores.wikia133 591 1766 0 18826936 0 77 0.2250 2020-06-11 10:15:02301194538
80 Wikia pl.battlefield.wikia132 1442 4731 0 15634001 2 559 0.0915 2018-11-01 03:44:28301199744
81 Wikia es.splintercell.wikia262 1113 2737 0 16175314 1 489 0.2354 2018-10-31 16:11:27301202339
82 Wikia es.actrices.wikia259 714 1382 0 18826936 1 199 0.3627 2019-11-09 20:49:54301203552
83 Wikia armchairgm.wikia12189 58399 169856 0 18836711 30 25308 0.2087 2019-11-11 06:04:33301206647
84 Wikia de.sanni.answers.wikia1325 2647 4490 0 12409636 1 2 0.5006 2018-03-15 22:07:50302207420
85 Wikia bluesroom.wikia116 573 1031 0 7674810 2 48 0.2024 2017-11-05 20:06:48301209546
86 Wikia zombiepodcast.wikia103 510 1524 0 18826936 0 43 0.2020 2019-11-11 05:24:43301210268
87 Wikia beralshakur.wikia125 575 1924 0 18539425 0 66 0.2174 2019-02-18 02:21:36301229380
88 Wikia cs.kanon.wikia395 1455 4809 0 18836711 0 340 0.2715 2019-11-11 18:04:50301249787
89 Wikia epicspace.wikia115 603 1194 0 18858953 0 95 0.1907 2020-06-11 03:54:23301275695
90 Wikia es.xcom.wikia221 647 1251 0 15604901 1 140 0.3416 2019-01-21 15:07:29301306066
91 Wikia fictionalcharacters.wikia1487 5218 11585 0 18836711 3 1305 0.2850 2020-06-10 11:06:42301311602
92 Wikia fr.the-tudors.wikia194 1190 1976 0 18836711 0 740 0.1630 2019-11-10 05:44:48301321001
93 Wikia plants-vs-zombies-personajes.wikia153 917 1781 0 18836711 0 175 0.1668 2019-11-11 13:56:29301400494
94 Wikia pl.pokefanon.wikia205 1988 4890 0 16298674 0 1250 0.1031 2019-02-03 10:20:08301405171
95 Wikia pt-br.shibhawhakhethopedia.wikia227 249 251 0 16337743 0 0 0.9116 2019-11-11 13:14:42301418007
96 Wikia ru.wolfhound.wikia161 638 2241 0 18875538 0 75 0.2524 2019-11-10 21:09:22301441427
97 Wikia stormfall.wikia104 1415 5683 0 15172166 0 581 0.0735 2019-02-17 16:51:15301457141
98 Neoseeker 24 Wiki - Neoseeker323 1134 3508 0 227 0 748 0.2848 2020-09-18 13:09:122006382
99 Neoseeker Ace Attorney Wiki - Neoseeker440 1205 3122 0 5337 0 597 0.3651 2020-09-18 13:09:092006383
100 Neoseeker Advance Wars Wiki - Neoseeker193 617 1606 0 3051 0 281 0.3128 2020-09-18 13:09:062006384
101 Neoseeker Animal Crossing Wiki - Neoseeker1228 3472 12218 0 1634 0 1736 0.3537 2020-09-18 13:09:002006386
102 Neoseeker Avatar: The Last Airbender Wiki - Neoseeker146 353 882 0 20852 0 142 0.4136 2020-09-18 13:08:532006388
103 Neoseeker Banjo-Kazooie Wiki - Neoseeker254 504 2307 0 4531 0 142 0.5040 2020-09-18 13:08:472006390
104 Neoseeker Batman Wiki - Neoseeker364 1086 2716 0 4891 0 586 0.3352 2020-09-18 13:08:442006391
105 Neoseeker Battlefield Wiki - Neoseeker104 256 628 0 16109 0 97 0.4063 2020-09-18 13:08:412006392
106 Neoseeker Bioshock Wiki - Neoseeker110 425 1377 0 1977 0 196 0.2588 2020-09-18 13:08:382006393
107 Neoseeker Bleach Wiki - Neoseeker279 897 2960 0 4896 0 400 0.3110 2020-09-18 13:08:352006394
108 Neoseeker Boktai Wiki - Neoseeker180 589 2188 0 5990 0 243 0.3056 2020-09-18 13:08:322006395
109 Neoseeker James Bond Wiki - Neoseeker173 348 798 0 3354 0 138 0.4971 2020-09-18 13:08:292006396
110 Neoseeker Borderlands Wiki - Neoseeker161 566 1544 0 14003 0 227 0.2845 2020-09-18 13:08:262006397
111 Neoseeker Bravely Wiki - Neoseeker201 985 4397 0 31410 0 703 0.2041 2020-09-18 13:08:202006399
112 Neoseeker Call of Duty Wiki - Neoseeker549 1356 4662 0 1999 0 572 0.4049 2020-09-18 13:08:102006402
113 Neoseeker Castle Crashers Wiki - Neoseeker136 425 907 0 4294 0 209 0.3200 2020-09-18 13:08:072006403
114 Neoseeker Castlevania Wiki - Neoseeker462 1118 3412 0 2796 0 513 0.4132 2020-09-18 13:08:042006404
115 Neoseeker Command & Conquer Wiki - Neoseeker261 643 1714 0 10315 0 326 0.4059 2020-09-18 13:07:552006407
116 Neoseeker Crash Bandicoot Wiki - Neoseeker170 425 1173 0 975 0 194 0.4000 2020-09-18 13:07:492006409
117 Neoseeker Cross Edge Wiki - Neoseeker567 833 1975 0 12889 0 213 0.6807 2020-09-18 13:07:472006410
118 Neoseeker Danganronpa Wiki - Neoseeker100 367 1547 0 31122 1 173 0.2725 2020-09-18 13:07:402006412
119 Neoseeker Death Note Wiki - Neoseeker175 568 1456 0 5299 0 300 0.3081 2020-09-18 13:07:312006415
120 Neoseeker Demon's Souls Wiki - Neoseeker130 394 903 0 13680 0 161 0.3299 2020-09-18 13:07:292006416
121 Neoseeker Destiny Wiki - Neoseeker576 1540 3383 0 25801 0 679 0.3740 2020-09-18 13:07:262006417
122 Neoseeker Devil May Cry Wiki - Neoseeker118 353 760 0 1636 0 195 0.3343 2020-09-18 13:07:232006418
123 Neoseeker Digimon Wiki - Neoseeker769 2259 9003 0 328 0 1156 0.3404 2020-09-18 13:07:202006419
124 Neoseeker Disgaea Wiki - Neoseeker111 451 3321 0 2863 0 98 0.2461 2020-09-18 13:07:172006420
125 Neoseeker Doctor Who Wiki - Neoseeker288 869 3154 0 1984 0 234 0.3314 2020-09-18 13:07:142006421
126 Neoseeker Donkey Kong Wiki - Neoseeker402 1186 4947 0 13941 0 545 0.3390 2020-09-18 13:07:112006422
127 Neoseeker .hack// Wiki - Neoseeker263 572 1374 0 305 0 234 0.4598 2020-09-18 13:07:052006424
128 Neoseeker Dragon Age Origins Wiki - Neoseeker197 424 1079 0 14037 0 137 0.4646 2020-09-18 13:06:592006426
129 Neoseeker Dragon Ball Wiki - Neoseeker643 2478 6406 0 1417 0 1735 0.2595 2020-09-18 13:06:562006427
130 Neoseeker Dragon Quest Wiki - Neoseeker163 458 1211 0 253 0 102 0.3559 2020-09-18 13:06:532006428
131 Neoseeker Dynasty Warriors Wiki - Neoseeker249 611 1715 0 266 0 213 0.4075 2020-09-18 13:06:472006430
132 Neoseeker The Elder Scrolls Wiki - Neoseeker931 1819 5455 0 2000 0 563 0.5118 2020-09-18 13:06:442006431
133 Neoseeker Fable Wiki - Neoseeker230 524 1157 0 5546 0 136 0.4389 2020-09-18 13:06:352006434
134 Neoseeker Fallout Wiki - Neoseeker1706 4328 13402 0 5610 0 1836 0.3942 2020-09-18 13:06:292006436
135 Neoseeker Family Guy Wiki - Neoseeker233 294 776 0 349 0 30 0.7925 2020-09-18 13:06:262006437
136 Neoseeker FIFA Wiki - Neoseeker713 1507 4226 0 3406 0 682 0.4731 2020-09-18 13:06:202006439
137 Neoseeker Final Fantasy Wiki - Neoseeker6673 14034 46500 0 2295 0 4737 0.4755 2020-09-18 13:06:172006440
138 Neoseeker Fire Emblem Wiki - Neoseeker710 2055 5340 0 909 0 964 0.3455 2020-09-18 13:06:142006441
139 Neoseeker Football Manager Wiki - Neoseeker711 2472 6991 0 248 0 1594 0.2876 2020-09-18 13:06:112006442
140 Neoseeker Futurama Wiki - Neoseeker108 201 384 0 21068 0 73 0.5373 2020-09-18 13:06:052006444
141 Neoseeker F-Zero Wiki - Neoseeker127 385 632 0 20460 0 236 0.3299 2020-09-18 13:06:022006445
142 Neoseeker Glee Wiki - Neoseeker222 525 1707 0 21778 0 144 0.4229 2020-09-18 13:05:562006447
143 Neoseeker Golden Sun Wiki - Neoseeker433 943 2239 0 5313 0 431 0.4592 2020-09-18 13:05:502006449
144 Neoseeker Gran Turismo Wiki - Neoseeker144 276 1005 0 1224 0 98 0.5217 2020-09-18 13:05:462006450
145 Neoseeker Growlanser Wiki - Neoseeker234 546 1766 0 21147 0 185 0.4286 2020-09-18 13:05:432006451
146 Neoseeker Grand Theft Auto Wiki - Neoseeker539 1173 8952 0 212 0 386 0.4595 2020-09-18 13:05:402006452
147 Neoseeker GTA 5 Wiki - Neoseeker487 922 3369 0 27914 0 190 0.5282 2020-09-18 13:05:372006453
148 Neoseeker Guitar Hero Wiki - Neoseeker123 467 1605 0 475 0 214 0.2634 2020-09-18 13:05:342006454
149 Neoseeker Gundam Wiki - Neoseeker193 272 510 0 1562 0 57 0.7096 2020-09-18 13:05:312006455
150 Neoseeker Half-Life Wiki - Neoseeker141 387 1069 0 1582 0 149 0.3643 2020-09-18 13:05:282006456
151 Neoseeker Halo Wiki - Neoseeker553 1298 4604 0 930 0 458 0.4260 2020-09-18 13:05:252006457
152 Neoseeker Harry Potter Wiki - Neoseeker334 854 2945 0 2018 0 316 0.3911 2020-09-18 13:05:222006458
153 Neoseeker Harvest Moon Wiki - Neoseeker564 1423 4348 0 1657 0 771 0.3963 2020-09-18 13:05:162006460
154 Neoseeker Hearthstone Wiki - Neoseeker166 593 749 0 29835 0 380 0.2799 2020-09-18 13:05:132006461
155 Neoseeker Heroes of Ruin Wiki - Neoseeker224 427 1215 0 20761 0 69 0.5246 2020-09-18 13:05:072006463
156 Neoseeker Hitman Wiki - Neoseeker103 259 731 0 788 0 113 0.3977 2020-09-18 13:05:042006464
157 Neoseeker House Wiki - Neoseeker163 234 389 0 5265 0 36 0.6966 2020-09-18 13:05:012006465
158 Neoseeker Inuyasha Wiki - Neoseeker151 317 801 0 1666 0 151 0.4763 2020-09-18 13:04:492006469
159 Neoseeker Jak and Daxter Wiki - Neoseeker118 419 2075 0 9981 0 135 0.2816 2020-09-18 13:04:472006470
160 Neoseeker Kingdom Hearts Wiki - Neoseeker399 965 3044 0 1699 0 522 0.4135 2020-09-18 13:04:372006473
161 Neoseeker Kirby Wiki - Neoseeker130 487 1077 0 3371 0 240 0.2669 2020-09-18 13:04:342006474
162 Neoseeker Professor Layton Wiki - Neoseeker3376 19543 31810 0 15577 0 11015 0.1727 2020-09-18 13:04:282006476
163 Neoseeker League of Legends Wiki - Neoseeker264 1448 3144 0 20776 0 871 0.1823 2020-09-18 13:04:252006477
164 Neoseeker The Legend of Dragoon Wiki - Neoseeker414 664 2483 0 20944 0 136 0.6235 2020-09-18 13:04:222006478
165 Neoseeker Lord of the Rings Wiki - Neoseeker197 358 808 0 7231 0 117 0.5503 2020-09-18 13:04:162006480
166 Neoseeker MapleStory Wiki - Neoseeker108 17675 18681 0 3927 0 9973 0.0061 2020-09-18 13:04:102006482
167 Neoseeker Mario Wiki - Neoseeker2061 6667 15531 0 316 0 3983 0.3091 2020-09-18 13:04:072006483
168 Neoseeker Mass Effect Wiki - Neoseeker293 1064 2368 0 6014 0 583 0.2754 2020-09-18 13:04:052006484
169 Neoseeker Mega Man Wiki - Neoseeker515 3629 7074 0 934 0 2908 0.1419 2020-09-18 13:04:012006485
170 Neoseeker Metal Gear Wiki - Neoseeker182 746 2574 0 330 0 434 0.2440 2020-09-18 13:03:552006487
171 Neoseeker Metroid Wiki - Neoseeker353 584 2008 0 291 0 116 0.6045 2020-09-18 13:03:522006488
172 Neoseeker Minecraft Wiki - Neoseeker275 619 1600 0 20351 0 137 0.4443 2020-09-18 13:03:492006489
173 Neoseeker Monster Hunter Wiki - Neoseeker576 1772 7873 0 778 0 785 0.3251 2020-09-18 13:03:462006490
174 Neoseeker Mortal Kombat Wiki - Neoseeker140 380 1054 0 3354 0 207 0.3684 2020-09-18 13:03:432006491
175 Neoseeker Mother Wiki - Neoseeker281 589 2542 0 9144 0 172 0.4771 2020-09-18 13:03:402006492
176 Neoseeker Magic: The Gathering Wiki - Neoseeker10747 22150 24599 0 14337 0 10225 0.4852 2020-09-18 13:03:372006493
177 Neoseeker My Little Pony Wiki - Neoseeker229 569 3267 0 20777 0 165 0.4025 2020-09-18 13:03:342006494
178 Neoseeker Naruto Wiki - Neoseeker358 977 2741 0 1719 0 298 0.3664 2020-09-18 13:03:312006495
179 Neoseeker Need For Speed Wiki - Neoseeker266 797 3137 0 3981 0 348 0.3338 2020-09-18 13:03:252006497
180 Neoseeker Neopets Wiki - Neoseeker954 2894 2899 0 31510 0 1765 0.3296 2020-09-18 13:03:222006498
181 Neoseeker NeoWiki Wiki - Neoseeker160 739 6525 0 3041 0 262 0.2165 2020-09-18 13:03:192006499
182 Neoseeker Okami Wiki - Neoseeker134 1202 4317 0 18974 0 1021 0.1115 2020-09-18 13:03:102006502
183 Neoseeker Pro Evolution Soccer Wiki - Neoseeker11313 37613 104593 0 1126 6 21076 0.3008 2020-09-18 13:03:012006505
184 Neoseeker Pikmin Wiki - Neoseeker350 979 3031 0 3895 0 433 0.3575 2020-09-18 13:02:582006506
185 Neoseeker Pokémon Wiki - Neoseeker3449 12761 57847 0 981 0 7873 0.2703 2020-09-18 13:02:552006507
186 Neoseeker Ratchet & Clank Wiki - Neoseeker175 618 2223 0 1646 0 190 0.2832 2020-09-18 13:02:482006509
187 Neoseeker Resident Evil Wiki - Neoseeker247 719 2168 0 1270 0 321 0.3435 2020-09-18 13:02:432006511
188 Neoseeker Runescape Wiki - Neoseeker422 3439 5196 0 419 0 2874 0.1227 2020-09-18 13:02:282006516
189 Neoseeker Shenmue Wiki - Neoseeker2578 6239 12306 0 1246 1 3248 0.4132 2020-09-18 13:02:162006521
190 Neoseeker The Simpsons Wiki - Neoseeker181 518 1034 0 1596 0 132 0.3494 2020-09-18 13:02:132006522
191 Neoseeker Skylanders Wiki - Neoseeker101 301 605 0 26647 0 114 0.3355 2020-09-18 13:02:072006524
192 Neoseeker Skyrim - Elder Scrolls V Wiki - Neoseeker277 608 1781 0 22346 0 57 0.4556 2020-09-18 13:02:042006525
193 Neoseeker Smackdown! Wiki - Neoseeker340 1060 4856 0 1079 0 537 0.3208 2020-09-18 13:01:582006527
194 Neoseeker Smash Bros Wiki - Neoseeker712 1991 7328 0 943 0 1092 0.3576 2020-09-18 13:01:552006528
195 Neoseeker Sonic Wiki - Neoseeker573 1764 6023 0 326 0 939 0.3248 2020-09-18 13:01:512006529
196 Neoseeker Soul Calibur Wiki - Neoseeker130 239 720 0 859 0 92 0.5439 2020-09-18 13:01:482006530
197 Neoseeker Spider-Man Wiki - Neoseeker106 278 568 0 7188 0 89 0.3813 2020-09-18 13:01:422006532
198 Neoseeker SpongeBob SquarePants Wiki - Neoseeker122 316 919 0 4880 1 143 0.3861 2020-09-18 13:01:402006533
199 Neoseeker StarCraft Wiki - Neoseeker140 314 653 0 4587 0 88 0.4459 2020-09-18 13:01:332006535
200 Neoseeker Star Fox Wiki - Neoseeker127 256 845 0 3343 0 82 0.4961 2020-09-18 13:01:302006536

Legend / Totals
color class in db
Wikipedias 321
Wiktionaries 178
Wikibooks 121
Wikinews 34
Wikiquotes 90
Wikisources 72
Wikimedia Special 76
Wikia Wiki410703
Uncyclomedia51
Editthis1328
Elwiki1
Gratiswiki364
Wiki-Site2360
Anarchopedia25
openSUSE20
Wikitravel21
Wikible11
Wik.is8442
Wikiversity18
Wikifur22
Neoseeker185
Other (private) Mediawiki12135
Total: 436139


Grand Total (of current display)
Good Total Edits Admins Users Active Users Images
143 311 652 790 1 918 497 0 1 653 132 477 213 245 050